Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Recente berichten:

Uitdaagrecht: ja, goed idee!

Uitdaagrecht: ja, goed idee!

In Velsen wordt binnenkort een bijzondere manier van bewonersparticipatie ingevoerd: het Uitdaagrecht. Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to...

Lees meer

Wij zijn de Participatieraad van Velsen

Wij zijn een groep onafhankelijke Velsenaren. Wij willen een brug zijn tussen gemeente en inwoners. Zodat Velsenaren eerder kunnen meedenken over wat er nodig is voor hun zelfredzaamheid en welzijn.

We geloven erin dat alle partijen samen betere plannen kunnen maken: inwoners, welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente.

De Participatieraad in het kort:

Het sociale domein is ons werkgebied

De gemeente heeft belangrijke sociale taken. Denk aan hulp bij het huishouden, bij het vinden van werk en bij de opvoeding. Maar het gaat ook over samen een betere leefomgeving maken.

Het sociaal domein loopt als een rode draad door onze samenleving en iedereen krijgt er mee te maken jong of oud.

Invloed van inwoners op beleid van gemeente

We weten dat veel inwoners ervaring hebben met het gebruik van sociale voorzieningen. Dat zij goede ideeën hebben over hoe de gemeente haar inwoners beter kan helpen. En dat inwoners elkaar graag helpen en weten wat ze hierbij nodig hebben.

We zijn er van overtuigd dat de gemeente haar beleid kan verbeteren, als zij de ideeën van zoveel mogelijk inwoners al vroeg hoort. En betere plannen – die worden uitgevoerd – leiden tot een gelukkigere samenleving.

Doet u mee met de Participatieraad?

De Participatieraad is er voor u! Heeft u ideeen, vragen of voorstellen, laat het ons weten.

Samen maken we Velsen mooier en leefbaarder!

Blader door onze berichten:

Participatieraden adviseren nader onderzoek naar IJmond-pas

De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar...

Nieuwe leden gezocht voor de participatieraad Velsen

Wegens het vertrek van enkele mensen is de participatieraad op zoek naar nieuwe leden. De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals na over de manier waarop...

Uitdaagrecht: ja, goed idee!

In Velsen wordt binnenkort een bijzondere manier van bewonersparticipatie ingevoerd: het Uitdaagrecht. Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge  R2C genoemd) kunnen bewoners en andere lokale partijen taken van de gemeente overnemen als zij denken dit slimmer,...

Doe mee met de enquête over hulp bij weinig geld

Hebt u ideeën over wat de gemeente zou moeten doen voor mensen met een laag inkomen? Laat het ons weten door de online vragenlijst in te vullen en maak kans op een cadeaubon! Kortingspas of kledingkaart? De participatieraden in de IJmond-gemeenten doen onderzoek naar...

Aanbevelingen voor complexe jeugdzorg

Aanbevelingen voor complexe jeugdhulp De focusgroep Jeugd van de participatieraden in de IJmond heeft de uitkomsten ontvangen van de klantreis complexe jeugd. Een klantreis is een beschrijving van de ervaringen die iemand doormaakt bij het contact met een organisatie....

Geen vergaderingen in verband met het coronavirus

In verband met het  coronavirus zijn de reguliere vergaderingen van de Participatieraad Velsen opgeschort. Met behulp van video-conferencing pakken wij de draad weer op; graag blijven wij meedenken over hoe de gemeente  inwoners kan betrekken bij maatregelen in het...

Kennisinstituut Movisie volgt start participatieraden IJmond

Kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie volgt de start van participatieraden in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder die in de IJmond. In drie artikelen wordt verteld hoe verschillende Nederlandse gemeenten met hun inwoners werken aan vernieuwing...

Mantelzorgondersteuning

De gemeente Velsen onderzoekt of het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning nog aansluit op de behoefte. Hiervoor wilde de gemeente in gesprek met mantelzorgers om zo uit de eerste hand de ervaringen in beeld te krijgen. Dit is gedaan door twee gespreksrondes te...

Bijdrage aan ontwikkelen visie op armoede

Als participatieraad zijn we gevraagd om mee te denken over het verder ontwikkelen van een visie op armoede. Bij de start was er een brede brainstormsessie georganiseerd. Hierin zaten voornamelijk ambtenaren. In onze eigen participatieraad zitten juist mensen met een...

Onderzoek hulp in de huishouding

In het voorjaar van 2019 zijn de participatieraden in de IJmond (Velsen, Beverwijk & Heemskerk) samengekomen om een participatievorm vast de stellen om de meningen van inwoners te peilen. Aanleiding hiervoor is een rapportage van de rekenkamer Beverwijk die een...
Share This