Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Participatieraad

VELSEN

Bruggenbouwers van de IJmond

Wij zijn de Participatieraad van Velsen

Wij zijn een groep onafhankelijke Velsenaren. Wij willen een brug zijn tussen gemeente en inwoners. Zodat Velsenaren eerder kunnen meedenken over wat er nodig is voor hun zelfredzaamheid en welzijn.

We geloven erin dat alle partijen samen betere plannen kunnen maken: inwoners, welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente.

De Participatieraad in het kort:

Het sociale domein is ons werkgebied

De gemeente heeft belangrijke sociale taken. Denk aan hulp bij het huishouden, bij het vinden van werk en bij de opvoeding. Maar het gaat ook over samen een betere leefomgeving maken.

Het sociaal domein loopt als een rode draad door onze samenleving en iedereen krijgt er mee te maken jong of oud.

Invloed van inwoners op beleid van gemeente

We weten dat veel inwoners ervaring hebben met het gebruik van sociale voorzieningen. Dat zij goede ideeën hebben over hoe de gemeente haar inwoners beter kan helpen. En dat inwoners elkaar graag helpen en weten wat ze hierbij nodig hebben.

We zijn er van overtuigd dat de gemeente haar beleid kan verbeteren, als zij de ideeën van zoveel mogelijk inwoners al vroeg hoort. En betere plannen – die worden uitgevoerd – leiden tot een gelukkigere samenleving.

Doet u mee met de Participatieraad?

De Participatieraad is er voor u! Heeft u ideeen, vragen of voorstellen, laat het ons weten.

Samen maken we Velsen mooier en leefbaarder!

Het laatste nieuws:

Aanbevelingen voor complexe jeugdzorg

Aanbevelingen voor complexe jeugdhulp De focusgroep Jeugd van de participatieraden in de IJmond heeft de uitkomsten ontvangen van de klantreis complexe jeugd. Een klantreis is een beschrijving van de ervaringen die iemand doormaakt bij het contact met een organisatie....

Stappenplan als hulpmiddel voor participatie

Stappenplan voor uitwerken van participatie De participatieraad Velsen heeft een stappenplan als hulpmiddel ontwikkeld voor ambtenaren, projectleiders en voor bewoners die met - andere - bewoners in gesprek willen gaan om een voorstel of beleid uit te werken. Deze...

leden voor de participatieraad Velsen gezocht

Wat doet de participatieraad? De gemeente wil weten wat de vragen, behoeften en ervaringen van inwoners zijn en daar het sociaal beleid op afstemmen. Het doel is hulp en ondersteuning te bieden die  aansluit op wat inwoners nodig hebben. Participatie gaat daarnaast...

Geen vergaderingen in verband met het coronavirus

In verband met het  coronavirus zijn de reguliere vergaderingen van de Participatieraad Velsen opgeschort. Met behulp van video-conferencing pakken wij de draad weer op; graag blijven wij meedenken over hoe de gemeente  inwoners kan betrekken bij maatregelen in het...

Kennisinstituut Movisie volgt start participatieraden IJmond

Kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie volgt de start van participatieraden in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder die in de IJmond. In drie artikelen wordt verteld hoe verschillende Nederlandse gemeenten met hun inwoners werken aan vernieuwing...

Mantelzorgondersteuning

De gemeente Velsen onderzoekt of het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning nog aansluit op de behoefte. Hiervoor wilde de gemeente in gesprek met mantelzorgers om zo uit de eerste hand de ervaringen in beeld te krijgen. Dit is gedaan door twee gespreksrondes te...

Bijdrage aan ontwikkelen visie op armoede

Als participatieraad zijn we gevraagd om mee te denken over het verder ontwikkelen van een visie op armoede. Bij de start was er een brede brainstormsessie georganiseerd. Hierin zaten voornamelijk ambtenaren. In onze eigen participatieraad zitten juist mensen met een...

Onderzoek hulp in de huishouding

In het voorjaar van 2019 zijn de participatieraden in de IJmond (Velsen, Beverwijk & Heemskerk) samengekomen om een participatievorm vast de stellen om de meningen van inwoners te peilen. Aanleiding hiervoor is een rapportage van de rekenkamer Beverwijk die een...

Ontmoeten in Velsen

In het voorjaar van 2019 is door een samenwerking van de Gemeente, de Participatieraad en Stichting Welzijn Velsen het participatietraject Ontmoeten in Velsen gestart. Het doel is te onderzoeken waar Velsenaren elkaar ontmoeten en bij welke ontmoetingsruimtes of...

De kracht van meedoen

In de IJmond-gemeenten wordt er minder dan verwacht gebruik gemaakt van tegemoetkomingen en regelingen voor minima. Het beschikbare budget wordt niet benut. De gemeenten hebben de Participatieraden van de IJmond gemeenten gevraagd na te gaan waarom minima geen gebruik...
Share This