Activiteiten

Participatieraden adviseren nader onderzoek naar IJmond-pas

Participatieraden adviseren nader onderzoek naar IJmond-pas

De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar...

Lees meer
Nieuwe leden gezocht voor de participatieraad Velsen

Nieuwe leden gezocht voor de participatieraad Velsen

Wegens het vertrek van enkele mensen is de participatieraad op zoek naar nieuwe leden. De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals na over de manier waarop...

Lees meer
Uitdaagrecht: ja, goed idee!

Uitdaagrecht: ja, goed idee!

In Velsen wordt binnenkort een bijzondere manier van bewonersparticipatie ingevoerd: het Uitdaagrecht. Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge  R2C genoemd) kunnen bewoners en andere lokale partijen taken van de gemeente overnemen als zij denken dit slimmer,...

Lees meer
Doe mee met de enquête over hulp bij weinig geld

Doe mee met de enquête over hulp bij weinig geld

Hebt u ideeën over wat de gemeente zou moeten doen voor mensen met een laag inkomen? Laat het ons weten door de online vragenlijst in te vullen en maak kans op een cadeaubon! Kortingspas of kledingkaart? De participatieraden in de IJmond-gemeenten doen onderzoek naar...

Lees meer
Aanbevelingen voor complexe jeugdzorg

Aanbevelingen voor complexe jeugdzorg

Aanbevelingen voor complexe jeugdhulp De focusgroep Jeugd van de participatieraden in de IJmond heeft de uitkomsten ontvangen van de klantreis complexe jeugd. Een klantreis is een beschrijving van de ervaringen die iemand doormaakt bij het contact met een organisatie....

Lees meer
Geen vergaderingen in verband met het coronavirus

Geen vergaderingen in verband met het coronavirus

In verband met het  coronavirus zijn de reguliere vergaderingen van de Participatieraad Velsen opgeschort. Met behulp van video-conferencing pakken wij de draad weer op; graag blijven wij meedenken over hoe de gemeente  inwoners kan betrekken bij maatregelen in het...

Lees meer
Kennisinstituut Movisie volgt start participatieraden IJmond

Kennisinstituut Movisie volgt start participatieraden IJmond

Kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie volgt de start van participatieraden in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder die in de IJmond. In drie artikelen wordt verteld hoe verschillende Nederlandse gemeenten met hun inwoners werken aan vernieuwing...

Lees meer
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

De gemeente Velsen onderzoekt of het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning nog aansluit op de behoefte. Hiervoor wilde de gemeente in gesprek met mantelzorgers om zo uit de eerste hand de ervaringen in beeld te krijgen. Dit is gedaan door twee gespreksrondes te...

Lees meer
Bijdrage aan ontwikkelen visie op armoede

Bijdrage aan ontwikkelen visie op armoede

Als participatieraad zijn we gevraagd om mee te denken over het verder ontwikkelen van een visie op armoede. Bij de start was er een brede brainstormsessie georganiseerd. Hierin zaten voornamelijk ambtenaren. In onze eigen participatieraad zitten juist mensen met een...

Lees meer
Onderzoek hulp in de huishouding

Onderzoek hulp in de huishouding

In het voorjaar van 2019 zijn de participatieraden in de IJmond (Velsen, Beverwijk & Heemskerk) samengekomen om een participatievorm vast de stellen om de meningen van inwoners te peilen. Aanleiding hiervoor is een rapportage van de rekenkamer Beverwijk die een...

Lees meer

Doet u ook mee?

Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren aan het gesprek, met uw ideeën en ervaringen?
Wilt u meedenken en samen met ons zorgen dat inwoners beter en eerder gehoord worden?
Neem dan contact met ons op! Als (toekomstig) hulpvrager of hulpbieder weet u tenslotte het beste wat er nodig is. Uiteraard bepaalt u zelf hoe u zich wilt inzetten.

Share This