Activiteiten

leden voor de participatieraad Velsen gezocht

leden voor de participatieraad Velsen gezocht

Wat doet de participatieraad? De gemeente wil weten wat de vragen, behoeften en ervaringen van inwoners zijn en daar het sociaal beleid op afstemmen. Het doel is hulp en ondersteuning te bieden die  aansluit op wat inwoners nodig hebben. Participatie gaat daarnaast...

Lees meer
Geen vergaderingen in verband met het coronavirus

Geen vergaderingen in verband met het coronavirus

In verband met het  coronavirus zijn de reguliere vergaderingen van de Participatieraad Velsen opgeschort. Met behulp van video-conferencing pakken wij de draad weer op; graag blijven wij meedenken over hoe de gemeente  inwoners kan betrekken bij maatregelen in het...

Lees meer
Kennisinstituut Movisie volgt start participatieraden IJmond

Kennisinstituut Movisie volgt start participatieraden IJmond

Kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie volgt de start van participatieraden in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder die in de IJmond. In drie artikelen wordt verteld hoe verschillende Nederlandse gemeenten met hun inwoners werken aan vernieuwing...

Lees meer
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

De gemeente Velsen onderzoekt of het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning nog aansluit op de behoefte. Hiervoor wilde de gemeente in gesprek met mantelzorgers om zo uit de eerste hand de ervaringen in beeld te krijgen. Dit is gedaan door twee gespreksrondes te...

Lees meer
Bijdrage aan ontwikkelen visie op armoede

Bijdrage aan ontwikkelen visie op armoede

Als participatieraad zijn we gevraagd om mee te denken over het verder ontwikkelen van een visie op armoede. Bij de start was er een brede brainstormsessie georganiseerd. Hierin zaten voornamelijk ambtenaren. In onze eigen participatieraad zitten juist mensen met een...

Lees meer
Onderzoek hulp in de huishouding

Onderzoek hulp in de huishouding

In het voorjaar van 2019 zijn de participatieraden in de IJmond (Velsen, Beverwijk & Heemskerk) samengekomen om een participatievorm vast de stellen om de meningen van inwoners te peilen. Aanleiding hiervoor is een rapportage van de rekenkamer Beverwijk die een...

Lees meer
Ontmoeten in Velsen

Ontmoeten in Velsen

In het voorjaar van 2019 is door een samenwerking van de Gemeente, de Participatieraad en Stichting Welzijn Velsen het participatietraject Ontmoeten in Velsen gestart. Het doel is te onderzoeken waar Velsenaren elkaar ontmoeten en bij welke ontmoetingsruimtes of...

Lees meer
De kracht van meedoen

De kracht van meedoen

In de IJmond-gemeenten wordt er minder dan verwacht gebruik gemaakt van tegemoetkomingen en regelingen voor minima. Het beschikbare budget wordt niet benut. De gemeenten hebben de Participatieraden van de IJmond gemeenten gevraagd na te gaan waarom minima geen gebruik...

Lees meer
Zorg voor meer participatie van jongeren

Zorg voor meer participatie van jongeren

De Participatieraad heeft op 1 maart jl. het advies over het thema 18-/18+ van de tijdelijke werkgroep jeugd IJmond overhandigd aan de Colleges van Burgemeester & Wethouders van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De raad had het advies samen met de...

Lees meer

Doet u ook mee?

Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren aan het gesprek, met uw ideeën en ervaringen?
Wilt u meedenken en samen met ons zorgen dat inwoners beter en eerder gehoord worden?
Neem dan contact met ons op! Als (toekomstig) hulpvrager of hulpbieder weet u tenslotte het beste wat er nodig is. Uiteraard bepaalt u zelf hoe u zich wilt inzetten.

Share This