De kracht van meedoen

10 september 2019

In de IJmond-gemeenten wordt er minder dan verwacht gebruik gemaakt van tegemoetkomingen en regelingen voor minima. Het beschikbare budget wordt niet benut. De gemeenten hebben de Participatieraden van de IJmond gemeenten gevraagd na te gaan waarom minima geen gebruik van de beschikbare middelen maken. Is het onbekendheid, te grote administratieve belasting of wellicht schaamte?

Onder de naam “de kracht van meedoen” is een commissie ingesteld die dit gaat onderzoeken. In elke gemeente wordt een eigen aanpak als pilot uitgeprobeerd. In Velsen is met organisaties als de Voedselbank, kledingbank en stichting Buitengewoon. die met deze groep inwoners regelmatig contact heeft een vragenlijst uitgezet. De uitkomsten van dit onderzoek zullen met een advies door de Participatieraden aan de gemeenten worden aangeboden.

Foto: Flickr, Pascal Maramis

 

Share This