Het sociale domein

Het sociale domein van de gemeente Velsen

Het sociale domein is het werkgebied van de Participatieraad.  Bij de gemeente Velsen bestaat het uit diverse onderdelen:

 • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en GGZ
 • Cliëntondersteuning
 • Gezondheid
 • Inkomen en armoedebestrijding
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport
 • Statushouders
 • Vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning
 • WMO en welzijn
 • Werk en activering

Bekijk voor meer informatie de website van de gemeente Velsen.

 

Doet u ook mee?

Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren aan het gesprek, met uw ideeën en ervaringen?
Wilt u meedenken en samen met ons zorgen dat inwoners beter en eerder gehoord worden?
Neem dan contact met ons op! Als (toekomstig) hulpvrager of hulpbieder weet u tenslotte het beste wat er nodig is. Uiteraard bepaalt u zelf hoe u zich wilt inzetten.

Share This