leden voor de participatieraad Velsen gezocht

14 oktober 2020

Wat doet de participatieraad?

De gemeente wil weten wat de vragen, behoeften en ervaringen van inwoners zijn en daar het sociaal beleid op afstemmen. Het doel is hulp en ondersteuning te bieden die  aansluit op wat inwoners nodig hebben. Participatie gaat daarnaast ook over samen optrekken voor een prettige sociale leefomgeving en over optimaal gebruik maken van ideeën en initiatieven van inwoners.

De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken.

De participatieraad buigt zich over vragen als: wat is de beste vorm om met cliënten over het beleid te praten: aan de keukentafel, of digitaal, of via het netwerk? Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven? 

Wie zoeken we?

Je (u) bent een betrokken inwoner van Velsen. Een netwerker die het belangrijk vindt dat inwoners, waaronder gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren met een zorgvraag of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zelf kunnen meedenken over wat er nodig is voor hun zelfredzaamheid en welzijn. Je hebt er plezier in om samen met anderen na te denken over hoe de participatie kan worden vorm gegeven en om diverse werkvormen te ontwikkelen. Kennis van of ervaring met maatschappelijke beleidsvragen is handig, maar interesse en betrokkenheid bij sociale vraagstukken is het belangrijkst.

De participatieraad wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente Velsen. We zoeken op dit moment in het bijzonder (maar niet alleen) versterking door jongeren (30-), ouderen (65+), inwoners met een migratieachtergrond en/of leden die goed zijn aangesloten op deze groepen.

Wat bieden wij jou?

 • Uitdagend vrijwilligerswerk in een groep van betrokken Velsenaren.
 • Meedenken met sociale vraagstukken die ertoe doen en ervoor zorgen dat jong en oud zelf meepraat over hoe opgroeien, samenleven en ouder worden in Velsen beter of eenvoudiger wordt.
 • Medewerkers van de gemeente die graag samen met jou aan de slag gaan.
 • Een gemeentebestuur dat participatie belangrijk vindt en benieuwd is naar jouw suggesties en signalen.
 • Een onkostenvergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.
 • De participatieraad krijgt een eigen werkbudget en wordt professioneel ondersteund.
 • De participatieraad Velsen werkt nauw samen met de participatieraden Beverwijk en Heemskerk (IJmond).
 • De mogelijkheid om bijzondere ervaring(-en) op te doen.

Overige informatie en hoe reageren

 • Je wordt benoemd voor een periode van twee jaar.
 • Per maand moet je rekening houden met een inzet van minimaal 12 uur. We zoeken vooral mensen die ook overdag beschikbaar zijn. Maar we moeten eerlijk zijn: dit is een nieuwe manier van werken die in de opstartfase waarschijnlijk meer tijd vraagt.
 • Ben jij inwoner van Velsen, geen gemeenteraadslid en niet in dienst bij één van de gemeenten of zorg- of welzijnsaanbieders, dan kun je lid worden van de participatieraad.
 • Geïnteresseerd? Stuur voor 15 november 2020 een brief of e-mail met motivatie naar frank.vos@participatieraadvelsen.nl. 

Meer informatie? Bkijk de notitie “Vernieuwing (cliënten-) participatie sociaal domein IJmond” op www.velsen.nl. 

Vragen: neem contact op met Frank Vos,  e mail: frank.vos@participatieraadvelsen.nl. Eind november nodigen we geschikte kandidaten uit voor een kennismaking.

Share This