Mantelzorgondersteuning

25 januari 2020

De gemeente Velsen onderzoekt of het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning nog aansluit op de behoefte. Hiervoor wilde de gemeente in gesprek met mantelzorgers om zo uit de eerste hand de ervaringen in beeld te krijgen. Dit is gedaan door twee gespreksrondes te organiseren op respectievelijk 16 en 18 december 2019. De deelnemers voor de gesprekken zijn geworven met een mail vanuit het Centrum Mantelzorg (Socius), een oproep in de Jutter/Hofgeest en via de Participatieraad. In totaal namen zesentwintig mantelzorgers deel aan de gesprekken.

Op 21 januari hebben de deelnemers een verslag van de gesprekken ontvangen. Marcel Woning  van de participatieraad heeft als mantelzorger ook deelgenomen aan een gespreksronde en dit als zeer positief ervaren. De participatieraad hoopt van harte dat de verzamelde informatie zal bijdragen aan een optimale mantelzorgondersteuning in de gemeente.

Share This