Onderzoek hulp in de huishouding

9 januari 2020

In het voorjaar van 2019 zijn de participatieraden in de IJmond (Velsen, Beverwijk & Heemskerk) samengekomen om een participatievorm vast de stellen om de meningen van inwoners te peilen. Aanleiding hiervoor is een rapportage van de rekenkamer Beverwijk die een onderzoek instelde naar de kwaliteit van de huishoudelijke hulp. De rekenkamer constateerde dat het ongewenst is dat de onderzoeken door de zorgverleners zelf werden uitgevoerd.

Na overleg met de participatieraden en ambtenaren van de gemeentes is gekozen voor een enquête onder de inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp bij één van de zes instanties. Deze enquête is uitgevoerd door ZorgfocuZ en hierbij zijn vanuit iedere gemeente 40 cliënten geïnterviewd. De enquête is in het najaar van 2019 gehouden.
Zodra de uitkomsten hiervan in een rapport zijn verschenen, zullen wij hiervan de link plaatsen.

Foto: Filip Mroz on Unsplash

 

Share This