Participatieraad Velsen adviseert over de zorg aan jongvolwassenen

23 september 2018

De Participatieraad Velsen werkt samen met de participatieraden van Beverwijk en Heemskerk om de IJmondgemeenten te adviseren bij de uitvoeringsagenda van het jeugdbeleid. Het eerste thema dat is gekozen uit het beleidsplan jeugd 2018-2021: “Opgroeien in de IJmond”  is het beleidsdoel: Wanneer jeugdigen 18 jaar worden, is er continuïteit van zorg en begeleiding.

De regio IJmond is geïnteresseerd in de ervaringen van jongeren die op of na hun 18de verjaardag te maken hebben met de overgang van de jeugdwet naar bijvoorbeeld de Wmo. Landelijk is er een beeld van de complexiteit en kwetsbaarheid van deze overgang. Maar hoe is het in de IJmond? Zijn er specifieke zorgen en aandachtspunten waar beleid op geformuleerd kan worden?

Spiegelbijeenkomst om te leren van ervaringen

Om deze ervaringen te horen, organiseert de regio een zogenaamde spiegelbijeenkomst. In deze bijeenkomst krijgen de jongeren de gelegenheid te vertellen hoe zij de overgang van 18- naar 18+ hebben ervaren: wat ging er goed, wat niet en waar liggen mogelijkheden voor verbeteringen?

Tijdelijke werkgroep

De drie Participatieraden in de IJmond hebben een tijdelijke werkgroep Jeugd gevormd. Hierin participeren ook ambtenaren van de drie gemeenten. De voorbereiding van de spiegelbijeenkomst is in handen van deze werkgroep. Ieder probeert vanuit zijn of haar (kennis)netwerk jongeren voor te dragen om mee te doen aan deze eenmalige bijeenkomst. De gemeenten hebben De Xpeditie de opdracht gegeven de spiegelbijeenkomst te begeleiden. Het is zaak jongeren met zoveel mogelijk diversiteit en ervaringskennis in het proces te betrekken. Daarnaast is er in deze methodiek een groep toehoorders. Deze bestaat uit de begeleiders van de jongeren, vertegenwoordigers van hulporganisaties, onderwijs en de wethouders verantwoordelijk voor het jeugdbeleid.

Share This