Uitdaagrecht: ja, goed idee!

23 december 2021

  In Velsen wordt binnenkort een bijzondere manier van bewonersparticipatie ingevoerd: het Uitdaagrecht. Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge  R2C genoemd) kunnen bewoners en andere lokale partijen taken van de gemeente overnemen als zij denken dit slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het gaat om taken die in de gemeentebegroting staan en dus gekoppeld zijn aan een beschikbaar budget.

  Werkgroep

  Een werkgroep met een diverse samenstelling heeft nagedacht over of en hoe het Uitdaagrecht in Velsen kan worden ingevoerd. De groep bestond uit een aantal maatschappelijk actieve burgers, enkele raadsleden, de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren en een lid van de Participatieraad ondersteund door het R2C-netwerk.

  De breed gedragen conclusie luidde: ja, goed idee!

  Meer betrokkenheid en eigenaarschap

  De groep denkt dat het Uitdaagrecht de betrokkenheid en eigenaarschap van inwoners bij hun directe leefomgeving kan vergroten. Ook worden kennis en vaardigheden van inwoners en maatschappelijke organisaties wrden beter benut. En initiatieven kunnen leiden tot nieuwe ontmoetingen met buurtgenoten.

  Hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat is beschreven in het Voorstel Uitdaagrecht in Velsen (16 november 2021). Begin 2022 wordt op basis hiervan een initiatiefraadsvoorstel ingediend. 

  Lees hier meer over het uitdaagrecht.

   

  Share This