Zorg voor meer participatie van jongeren

3 maart 2019

De Participatieraad heeft op 1 maart jl. het advies over het thema 18-/18+ van de tijdelijke werkgroep jeugd IJmond overhandigd aan de Colleges van Burgemeester & Wethouders van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De raad had het advies samen met de rapportage van Expeditie over de Spiegelgesprekken en de ambtelijke reactie op het rapport in een bundel samengebracht.

De hoofdpunten uit het advies luiden:

  1. Meer participatie van jongeren
  2. Slecht de juridische barrières bij 18 jaar
  3. Zorg voor slimme jongerenhuisvesting
  4. Zorg voor op de doelgroep passende voorlichting en
  5. Betrek ook andere jongeren, zoals lichtverstandelijk beperkte jongeren.

Met het uitbrengen van dit advies is dit participatietraject afgerond en de werkgroep ontbonden.

Share This